Klinikken

 

De Psykiatriske Speciallæger i Esbjergblack_white_symbol

  • Almen psykiatrisk speciallægebehandling
  • Udredning og generel rådgivning – herunder psykofarmakologisk behandling og samt rådgivning om yderligere relevante henvisnings og behandlingsmuligheder i offentligt eller privat regi. Grundet tidsressourcemæssige begrænsninger kan behandlingen i speciallægepraksis som udgangspunkt ikke forventes at udelukke behovet for supplerende behandling ved psykolog v behov for længerevarende psykoterapi
  • Kognitiv psykoterapi. Godkendt vejleder og supervisor i kognitiv-adfærdsterapi i Dansk Psykiatrisk Selskab og Danske børne/ungdomspsykiateres Organisation
  • Specialistbehandling af bl.a. angst, depression, fobi- og OCD-lidelser
  • Neuropsykiatrisk udredning for organiske psykiske lidelser, herunder ADHD/Tourettes Syndrom – evt i samarbejde med neuropsykolog, ved behov for dette.
  • Konsulentydelser såsom undervisning, rådgivning og erklæringsopgaver
  • Psykiatriske speciallægeerklæringer .Udarbejdes med kort ventetid