Jens Egersgård

jensegersgaard1

 • Uddannet læge fra Odense Universitet i 1982
 • Bred klinisk uddannelse indenfor somatik (intern medicin, neurologi, kirurgi)
 • Uddannet speciallæge i psykiatri og neuropsykiatri i 1998
 • Overlæge på retspsykiatrisk afdeling Middelfart
 • Medlem af Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Psykoterapeutisk erfaring indenfor kognitiv terapi med 2-årigt kursusforløb i Odense
 • Psykodynamisk terapi med 1,5-årigt kursusforløb
 • Flere ansættelser som overlæge i Odense, Middelfart, Vejle (klinikchef) og Fredericia
 • Flerårig ansættelse i affektiv forskningsafdeling på OUH
 • Jeg har interessefelt bredt indenfor psykiatrisk ramme samt somatisk problematik.

  Jeg har specialistbaggrund fra Odense Universitetshospital inden for affektive lidelser (depression, bipolære tilstande).

  Ligeledes har jeg specialistkompetence inden for neuropsykiatrien (neurodegenerative tilstande) og i den forbindelse adfærdsforstyrrelser.

  Jeg varetager forløb inden for personlighedsforstyrrelsesspektret, dette ofte i samarbejde med anden terapeut.

  Jeg lægger særligt vægt på sundhedsmæssige perspektiver i forbindelse med behandlingen af sygdommen og er restriktiv i forhold til medicinsk behandling generelt, hvor jeg i høj grad vægter terapeutiske tilgange. Er der tale om høj grad af medicinering og overforbrug prøver vi i samarbejde at få dette optimeret efter omstændighederne.

  I klinikken i Esbjerg arbejder jeg med patienter henvist via sygesikringen, samt selvhenvendelse efter aftale.

  Derudover laver jeg erklæringer af forskellig art og særlige opgaver ligeledes efter aftale. Disse gerne af sundhedsmæssig karakter, samt second opinion eller andet.

  Til daglig arbejder jeg som overlæge på retspsykiatrisk afdeling Middelfart, hvor jeg varetager behandling af retspsykiatriske ambulante patienter.

  Jeg holder mig løbende ajour med min viden ved at deltage i 1-2 internationale konferencer årligt, samt relevante kurser.

  Vedr. psykoterapi er der i speciallægepraksis ikke mulighed for længerevarende psykoterapeutiske forløb, men jeg tilbyder korterevarende, fokuserede psykoterapeutiske forløb.

   

  Kontaktinfo:

  Jens Egersgård

  Speciallæge i psykiatri

  Tlf. sekretær: 22 50 83 21

  Telefontid alle hverdage fra 8.30 – 10.00